Manipulacje Powięzi - Fascial Manipulations wg Stecco​

Manipulacje Powięziowe są nowym rodzajem terapii manualnej stosowanym w leczeniu mięśniowo – szkieletowych dolegliwości bólowych. Wykorzystuje ono nowe spojrzenie na biomechanikę człowieka, uwzględniające zjawisko tensegracji, inaczej naprężeń w konstrukcji. Cały system diagnostyczno-terapeutyczny obecnie stosowany, jest efektem ponad 30 lat studiów anatomicznych i praktyki klinicznej włoskiego fizjoterapeuty Luigiego Stecco. Zauważył on, że pewne zaburzenia w obrębie powięzi doprowadzają do powstania dolegliwości w narządzie ruchu oraz w narządach wewnętrznych. Szeroko zakrojone badania i analiza histologiczna powięzi głębokiej dostarczyły dowodów potwierdzających hipotezę odnośnie roli powięzi w dystrybucji napięcia oraz propriocepcji w narządzie ruchu (czucie głębokie – zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała).

Metoda Manipulacji Powięziowych charakteryzuje się analitycznym podejściem, czego efektem jest zindywidualizowany program terapii, dostosowany do konkretnego pacjenta. Zasadniczy aspekt tej metody polega na różnicowaniu obszaru, w którym pacjent doświadcza bólu, a miejscem wymagającym terapii np.: dawny uraz stawu nadgarstkowego może wprowadzić dysbalans w układzie powięzi kończyny górnej - co skutkuje po latach bólami barku lub łokcia. Układ mięśniowo - szkieletowy traktuje się jako trójpłaszczyznową ciągłość – system wzajemnych oddziaływań. Kombinacja określonego ruchu (testy funkcjonalne) oraz badanie palpacyjne pozwala terapeucie ustalić, który punkt powięziowy wykazuje nieprawidłowość i z jaką dysfunkcją ciała jest związany. Duża skuteczność terapii pozwala nazwać ja Terapią Manualną, na którą ludzkość długo czekała!