Nasz cennik

Cennik obowiązujący od 01.06.2020

Pierwsza wizyta

200 zł

wywiad + terapia specjalistyczna

Kontynuacja

160 zł

terapia specjalistyczna
M.Adamkiewicz, W.Malarski, B.Smolarek

Kontynuacja

140 zł

terapia specjalistyczna

Terapie specjalistyczne

Cranio Sacralna

190 zł

Wisceralna

170 zł

Lympha Touch

120 zł

Indiba Active

120 zł