1. W przypadku konieczności odwołania wizyty pacjent jest zobowiązany do poinformowania Active Spine Adamkiewicz Malarski Sp.J. najpóźniej do 5 godzin przed planowanym terminem wizyty.
  2. Nieodwołanie terapii najpóźniej do 5 godzin przed umówionym terminem powoduje konieczność uiszczenia opłaty za niewykorzystaną terapię.
  3. Odwołanie dwóch wizyt w czasie krótszym niż 5 godzin ( pkt.2) skutkuje brakiem możliwości zapisu na kolejne wizyty. Umówienie na kolejne wizyty będzie możliwe po uregulowaniu płatności za niewykorzystane wizyty ( patrz pkt.2)
  4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut na umówioną wizytę terapeuta może odmówić wykonania terapii, ze względu na brak wystarczającego czasu na jej przeprowadzenie.
  5. W przypadku powstałych kwestii spornych dotyczących terminu wizyty decyduje treść SMSa potwierdzającego lub odwołującego wizytę, wysłanego dzień wcześniej.