W Active Spine udało się nam stworzyć zespół wysoce wykwalifikowanych terapeutów mających
merytorycznie wspólną bazę. W myśl zasady, że najważniejszy jest pacjent, staramy się tak
zindywidualizować i zaplanować terapie, aby odniosły one jak najlepszy efekt. Ogólna metodologia, w
dużej mierze dzięki zrozumieniu, czym jest system powięziowy w ciele ludzkim, polega na rozróżnianiu
miejsca, w którym pacjent doświadcza bólu, od miejsca wymagającego terapii, np. dawny uraz stawu
nadgarstkowego może wprowadzić dysbalans w układzie powięzi kończyny górnej, co skutkuje po latach
bólami barku lub łokcia. Układ mięśniowo - szkieletowy traktuje się jako trójpłaszczyznową ciągłość –
system wzajemnych oddziaływań. Połączenie określonego ruchu (testy funkcjonalne) oraz badania
palpacyjnego pozwala terapeucie ustalić, który punkt powięziowy wykazuje nieprawidłowość i z jaką
dysfunkcją ciała jest związany. Oczywiście jest to jedynie element całej układanki, a o strategii leczenia
decyduje wywiad oraz zmiany, jakie zachodzą po każdej terapii.