Terapia Układu Limfatycznego

Układ limfatyczny jest jednym z ważniejszych układów naszego organizmu. To dzięki niemu możemy funkcjonować w naszym środowisku naturalnym. 

Otaczający nas świat jest pełen drobnoustrojów, które nie zawsze są sprzymierzeńcami naszego organizmu. Nasze ciało, w wyniku kontaktu ze środowiskiem, wytwarza konieczne przeciwciała, żeby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie pozostałych układów. W tym celu układ limfatyczny, w dużym uproszczeniu, składa się z naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych.  Naczynia limfatyczne doprowadzają wytworzone do ochrony przeciwciała do poszczególnych narządów i transportują wirusy, bakterie i komórki nowotworowe do węzłów chłonnych, żeby tam je unieszkodliwić. Jak łatwo sobie wyobrazić, sprawność działania tego systemu leży u podstaw naszej odporności. 

Drugą ważną rolą układu limfatycznego jest współpraca z Autonomicznym Układem Nerwowym (AUN). Ta część układu nerwowego odpowiada za sprawne funkcjonowanie wszystkich układów i narządów. Odbiera informacje z różnych obszarów naszego ciała i koordynuje współpracę systemów (odpornościowego, termoregulacyjnego, metabolicznego) między sobą. AUN różni się tym od części  Układu Nerwowego która zarządza ruchami świadomymi, że nie jest sterowany przez naszą wolę; nie możemy np. świadomie podnieść temperatury naszego ciała lub przyspieszyć perystaltyki jelit – wywołać biegunki.  Autonomiczny Układ Nerwowy jest funkcjonalnie powiązany z naszym stanem psychicznym i jego funkcjonowanie koordynowane jest przez układ immunologiczny. Układ limfatyczny, jak każdy inny, ma swoje choroby i dysfunkcje.  Do dysfunkcji należy zaliczyć spadek odporności, alergie, obrzęki i dolegliwości psychosomatyczne – nerwobóle, metereopatia, różne nietypowe reakcje ciała na stres. Do zaburzeń funkcjonowania układu limfatycznego przyczyniają się przebyte częste infekcje, urazy oraz przewlekły stres. Gdy kończą się nasze naturalne możliwości radzenia sobie z przewlekłym stresem, pierwszą ofiarą będzie układ limfatyczno-immunologiczny. 

Terapia Układu Limfatycznego, w związku z wystąpieniem dysfunkcji, ma na celu przywrócenie sprawności działania całego układu przez likwidację zastojów limfatycznych w naszym ciele. Ma to na celu nie tylko do likwidację obrzęków, usprawnienie działania systemu odpornościowego ale również poprawę naszej kondycji psychofizycznej. W czasie zabiegu terapeuta wykorzystując specjalny protokół badanie a następnie techniki terapii manualnej ustala miejsca zastojów w ciele a następnie przywraca przepływ płynu. W ten sposób stara się przywrócić prawidłowe funkcjonowanie całego układu limfatycznego